nireńska

Choreobiografia tancerki, która uciekła przed nazistami.

Agafia Wieliczko/choreografia/taniec/kreacja sceniczna
Maja Miro/flety/elektronika/improwizacje
Zbigniew Chojnacki/akordeon/elektronika/improwizacje

making of / Festiwal Kultury Żydowskiej Zbliżenia