hymnus ad ortum solis

Płyta Hymnus ad ortum solis powstała poniekąd w odpowiedzi na współczesne wydarzenia na Białorusi.

Nie uprawiam sztuki politycznej, ale gdy poproszono mnie, bym wzięła udział w koncercie charytatywnym na rzecz protestujących, zaczęłam poszukiwać muzyki, która rzeczywiście w tym kontekście miałaby jakikolwiek sens.

Tak natrafiłam na XVI-wieczne kancjonały ewangelików reformowanych, których pieśni publikowane były w języku polskim (często były to przepiękne tłumaczenia, zamawiane m.in. u Kochanowskiego!), a które wydawane były na terenie dzisiejszej Białorusi (Brześć, Nieśwież).
A w nich – tytułowy Hymn na wschód słońca, który wydał mi się czymś pełnym nadziei, a także pieśni na czas niebezpiecznego powietrza! – klamra z niekończącym się „nowym dziś”.

Na płycie dokonuję współczesnej, medytatywnej i w znacznym stopniu improwizowanej prezentacji kilku z tych archaicznych, wielozwrotkowych pieśni o mantrowym charakterze.

Dźwiękowo interesuje mnie tu kompletne zanurzenie się w przestrzeń zdefiniowaną przez starą modalną skalę i właściwości akustyczne wirtualnie wytworzonego „pomieszczenia”…
I niespieszne w tej przestrzeni dryfowanie.

Tak więc Hymnus ad ortum solis nie jest ani płytą polityczną, ani wyznaniową.

Jest to solo, i jak każde solo dotyczy czegoś, co otwiera się tylko, gdy ma się na to właściwą przestrzeń i czas. 

Pieśń złego czasu

premiera albumu cyfrowego 24/02/2021
kup album w wersji cyfrowej
premiera albumu 27/12/2021
kup płytę CD

akcja Hymnus dla Granicy


W grudniu 2021, dzięki zaangażowaniu 55 odbiorców płyty Hymnus ad ortum solis, udało mi się zebrać i przekazać Grupie Granica 4000 zł.

Moja inicjatywa była możliwie najlepszą z dostępnych mi dróg wyrażenia niezgody na głęboko upokarzającą, negującą człowieka i człowieczeństwo sytuację na granicy polsko-białoruskiej.

Skrajne podporządkowanie życia ludzkiego decyzjom politycznym, bierność doprowadzająca do śmierci, w tym śmierci dzieci, milczenie i utrudnianie dostępu do informacji – to dla mnie bardzo bolesne, że jesteśmy świadkami takiego głębokiego kryzysu humanitarnego, przy niewielkich możliwościach działania.

Dzięki wsparciu finansowemu Gdańskiego Archipelagu Kultury mogłam przekazać płytę w ręce słuchaczy, prosząc w zamian o wsparcie organizacji, które były obecne w miejscu kryzysu i mogły nieść realną pomoc.

posłuchaj Hymnus ad ortum solis na Spotify

Maja Miro-Wiśniewska
/ flety historyczne, elektronika
Marek Romanowski (MaroRecords)
/ realizacja dźwięku
Laura Makabrescu
/ cover art edycji cyfrowej

Dodaj komentarz